Date:December 19, 2017

LA FOTOESCOLA

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

La Fotoescola és una proposta educativa exclusivament dissenyada per a les escoles, adequada als alumnes de Cicle inicial, mig o superior de Primària, consistent en un seguit d’activitats fotogràfiques a desenvolupar al llarg d’un o més díes, com a Jornada de treball de la Fotografia, treballant els àmbits i les competències suggerides per l’escola, adaptant sempre les activitats als nivells educatius requerits, als espais, als grups i als dispositius fotogràfics de que disposin.

LLOC: A l’escola

DURADA: 1 dia o més

PREU: A consultar en funció de la proposta

CURSOS: Tota la Primària

ÀREES DE CONEIXEMENT:

Arts i música

Noves tecnologies (disseny gràfic, imatge i so, informàtica)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Pensar i comunicar

Competència artística i cultural

Tractament de la informació i competència digital

Aprendre a aprendre

ENLLAÇOS:

https://clicme.es/Portfolio/dibuixem-amb-llum-2017-18

https://clicme.es/Portfolio/fotogrames-de-llum

https://clicme.es/Portfolio/dibuixem-amb-llum

CONTACTE:hola@clicme.es