Date:January 12, 2018

FOTOGRAFIAR AMB IPAD

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Proposta de treball fotogràfic amb les tauletes o Ipads, en la qual intentarem descobrir i descriure la nostra quotidianitat, els companys, els mestres, la família, l’escola, l’entorn… nosaltres mateixos. Treballarem conceptes fotogràfics bàsics com la llum, l’enquadrament, el punt de vista, el gest, per tal d’integrar-los en la dinàmica de fotografiar i aconseguir imatges conceptualment més preparades, que podrem retocar després amb les múltiples opcions que ofereixen aquests dispositius.

DURADA: 2 sessions de 1:30-2 h.

PREU: 250 € grup/classe, materials inclosos

CURSOS: Cicle Mitjà i Superior de Primària, ESO, Batxillerat.

ÀREES DE CONEIXEMENT:

Arts i música

Noves tecnologies (disseny gràfic, imatge i so, informàtica)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

Pensar i comunicar

Competència artística i cultural

Aprendre a aprendre

Autonomia i iniciativa personal

ENLLAÇOS: https://clicme.es/Portfolio/retratem-nos-al-col·legi-montserrat

CONTACTE: hola@clicme.es