Date:December 19, 2017

FOTOLLIBRE

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’objectiu és confeccionar un fotollibre amb els alumnes. Podent fer un reporatatge fotogràfic del barri, de l’escola, una col·lecció de retrats familiars o dels companys, un  herbolari, un treball sobre la natura a la ciutat, per acabar component una narració visual que mostrarem en forma de fotollibre. 

LLOC: A l’escola 

DURADA: Idealment 2 hores 

PREU: 120 € grup-classe + 40€ euros paper fotogràfic (nosaltres duríem les impressores)  

CURSOS: 1, 2, 3 r i 4t d’ESO, BAT i cicles formatius  

ÀREES DE CONEIXEMENT:

Arts i música 

Noves tecnologies (disseny gràfic, imatge i so, informàtica) 

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

Pensar i comunicar 

Competència artística i cultural 

Tractament de la informació i competència digital 

Aprendre a aprendre 

Autonomia i iniciativa personal 

CONTACTE: hola@clicme.es