Cliente:Ajuntament de Barcelona
Date:September 01, 2022

EL MUSEU MÉS GRAN. Ajuntament de Barcelona

El museu més gran és un projecte per apropar els museus i el patrimoni cultural a la gent gran de la ciutat de Barcelona, amb la voluntat de facilitar la participació d’aquestes persones als quinze museus/ institucions culturals que conformen el grup de treball Museus i Accessibilitat, per mitjà d’una proposta de diàleg creatiu amb les reproduccions fotogràfiques de les seves col·leccions o arxius.

Amb aquesta proposta es planteja com les persones grans, no tan familiaritzades amb els museus, poden arribar a estar motivades per a visitar i participar activament en l’aprenentatge dins d’un entorn museístic, i com aquesta participació en activitats culturals els pot reportar un gran gaudi i benefici pel que fa a la seva salut i qualitat de vida. Els museus difonen coneixement,experiències, narratives i en aquest sentit les persones grans poden veure’s beneficiades pel que fa a l’estimulació cognitiva, l’aprenentatge continu i les relacions socials amb altres persones.

El museu més gran planteja també, trobar un sistema de treball col·lectiu entre les diferents institucions i museus que hi participen, generant uns continguts culturals comuns en forma d’imatges provinents dels seus arxius.

Es proposa doncs una triple finalitat del projecte:
• Generar xarxa entre museus/institucions i persones grans.
• Generar xarxa entre museus/institucions.
• Generar xarxa entre entre la gent gran participant.

Pensem que aquest tipus d’intervencions de vinculació poden produir canvis en les dinàmiques dels museus i institucions culturals, fent més permeable la participació de les persones grans i, en conseqüència, també en les experiències d’aquestes persones grans respecte als espais culturals.

El museu més Gran vol fomentar el coneixement i facilitar el gaudi de les persones grans als museus perquè està demostrat que la participació en aquests espais genera benestar físic i emocional i fomenta una socialització saludable. Es tracta d’un projecte actiu i participatiu on les persones participants poden socialitzar amb altres persones en l’entorn d’un museu a través d’una proposta cultural, en tot moment guiada per professionals.

Participen 15 museus i institucions culturals de la ciutat de Barcelona, que formen part de la Taula de treball de museus i accessibilitat:
• Fundació Joan Miró.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Museu Marítim de Barcelona.
Fundació Suñol.
Fundació Tàpies.
Monestir de Pedralbes.
Recinte Modernista de Sant Pau.
Museu del Disseny.
Santa Mònica.
Museu Olímpic i de l’Esport.
Museu Etnològic i de Cultures del Món.
Museu Frederic Marès.
Museu d’història de Catalunya.
Museu arqueològic de Catalunya.

En conjunt es realitzaran 60 tallers gratuïts amb 4 sessions de dues hores de durada en què s’utilitzaran imatges i fotografies dels diferents museus i que culminaran amb una creació col·lectiva portada a terme per les persones grans que s’exposarà en un dels museus participants. Amb aquestes activitats es pretén, per una banda, incentivar l’interès i la creació artística a través d’imatges i fotografies dels museus, i per l’altra, estimular la conversa i la socialització entre les persones grans des d’una proposta cultural.

Aquesta activitat busca construir un imaginari i fer observar als i les participants d’una manera més activa, tant les peces de les institucions com els objectes que els envolten i fer una anàlisi crítica, una valoració, de la importància dels objectes artístics i quotidians.