Date:October 10, 2018

FORMACIÓ a l’IES Menéndez Pelayo

Projecte teòric-pràctic a l’Institut Menéndez Pelayo a Barcelona, on hem fet un repàs de la tècnica fotogràfica per passar a fer una pràctica a l’institut. Hem entès com la llum és l’essència de la fotografia, donant caràcter i expressivitat a les nostres imatges, per a controlar l’entrada de llum en la càmera tenim l’obturador i el diafragma, els hem localitzat i entès quina és la seva funció, també l’ISO com a indicador de la sensibilitat de la pel·lícula o sensor a la llum i L’exposímetre, que és el fotòmetre emprat en fotografia. Es tracta d’un dispositiu que dóna la mesura de l’exposició a EV (valors d’exposició) o en combinacions de diafragma/velocitat d’obturació equivalents. Han pogut experimentar com els exposímetres són un accessori de gran utilitat.

Quan decidim realitzar una fotografia cal prendre diverses decisions:

1. Què és allò que fotografiarem? Una escena de nit, una escena de dia, una escena on apareixen elements en moviment o estàtics, un retrat aïllat de la resta, o un retrat integrat en el seu entorn, etc. Saber per endavant allò que volem fotografiar ens ajudarà a obtenir una bona i correcta presa fotogràfica.

2. Una vegada decidit allò que fotografiarem, escollim l’ISO, i donem prioritat al diafragma o a la velocitat, és a dir si el que volem fotografiar és una escena on preval el moviment donarem prioritat a la velocitat d’obturació, llavors el fotòmetre amb la combinació de l’ISO i aquesta velocitat escollida ens indicarà com és el diafragma que hem d’utilitzar perquè l’exposició sigui la correcta. Si el que volem és obtenir un retrat aïllat del fons és a dir amb el fons poc nítid, donarem prioritat al diafragma que és el que ens proporciona gran profunditat de camp o poca profunditat de camp en l’escena, i amb l’ISO més aquest diafragma escollit el fotòmetre ens indicarà la velocitat correcta per realitzar aquesta fotografia.

Han entès aquests conceptes per donar pas a la pràctica fotogràfica, amb les seves fotografies intenten reflectir i expressar com és el seu institut i com el viuen.