Date:April 20, 2018

LLibreAnimat Biblioteca Can Casacuberta

Activitat per experimentar què és la imatge fixa i la imatge en moviment, a partir de la realització d’un senzill llibre d’animació o folioscopi amb fotografies. Aquest exercici permet  integrar la lectura visual i comprendre la creació de la imatge en moviment. Els resultats són llibres originals i únics, que solen realitzar barrejant la imatge, el text i el dibuix.

Sabeu què és un foliscopi?

Un foliscopi (flip book o flick book, en anglès) és un llibre, que conté una sèrie d’imatges que varien gradualment d’una pàgina a la següent, de manera que en passar les pàgines ràpidament les imatges semblin anirmar-se tot simulant un moviment o altra mena de canvi. El foliscopi també és conegut com a llibre animat o llibreta animada.

Els foliscopis són, essencialment, una forma primitiva d’animació, que juga amb la persistència retinal, com la pel·lícula cinematogràfica.

Els foliscopis creen la il·lusió de moviment continu tot mostrant una sèrie d’imatges discontínues i successives. En lloc de “llegir” d’esquerra a dreta, l’espectador es limita a fixar la vista en el mateix punt de la imatge mentre passa les pàgines. Cal passar-les a prou velocitat perquè es creï la il·lusió de moviment; és per això que la forma normal de veure-ho és aguantant el foliscopi amb una mà mentre es passen les pàgines amb el polze de l’altra mà. La paraula alemanya Daumenkino (‘cinema de polze’) reflecteix aquest procés, és la unió de Daumen (polze) i Kino (sala de cinema).