Cliente:Diputació de Barcelona
Date:January 10, 2018

LlibreAnimat Tecla Sala BIBLIOLAB

La persistència de la visió: fenomen visual descobert per Peter Mark Roget que demostraria com una imatge roman en la retina humana una desena de segon abans de desaparèixer per complet.

Segons els seus estudis, això permetria que vegem la realitat com una seqüència d’imatges ininterrompudes i que puguem calcular fàcilment la velocitat i direccció d’un objecte que es desplaça, si no existís, veuríem passar la realitat com a successió d’imatges independents i estàtiques.

Activitat de narrativa fotogràfica, on els participants experimenten què és la imatge fixa i la imatge en moviment, a partir de la confecció d’un senzill llibre d’animació o flip-book amb imatges fotogràfiques. Aquest exercici permet als nens i nenes integrar la lectura visual i comprendre la creació de la imatge en moviment. Els resultats són petites animacions,  que solen realitzar mesclant la imatge, el text i el dibuix.

Seguim amb la proposta familiar a les biblioteques, fent foliscopis aquesta vegada a Tecla sala. Per tal de veure i integrar el pas de la imatge fixa a la imatge en moviment. Els nens i nenes han creat un llibre animat a partir d’imtges d’objectes, també de les imatges fotogràfiques d’Edward Muybridge i de la seva creativitat.

Vam mostrar als participants alguns exemples de flip-books, de seqüències fotogràfiques descomposant el moviment, per comprendre com es construieix l’acció i veure com s’animen les imatges, abans de confeccionar els seus llibres. Veieu aquestes sèries d’Edward Muybridge