Activitats educatives accessibles

Activitats fotogràfiques dissenyades pel públic en general, però adaptades i realitzades específicament per a persones en situació de vulnerabilitat, per promoure la inclusió i fomentar la participació de les persones amb diversitat en la cultura.
Aquestes propostes han estat desenvolupades considerant el col·lectiu al qual s’adreçaven, en col·laboració amb les entitats que les han inclòs en el seu programa, amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la fotografia.